top of page

BAKGRUND

Angelica kommer från Stockholm och är i botten civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon kom i kontakt med ashtangayoga under en period när hon levde i hög stress, och där hon glömde bort sig själv. Ashtangan blev för henne en meditation i rörelse, där hon kunde ta sig tiden att bara vara i sig själv.

 

Den höga stressen ledde till slut till en utbrändhet, med resultatet att Angelica valde att ta en paus från sitt liv som ingenjör. Hon lade då också om sin praktik från den fysiskt krävande ashtangan och började fokusera på att hitta sig själv i yogan. Detta resulterade i att hon började med hatha och vinyasa, och att hon började se på sin praktik med nya ögon.

Som yogalärare har Angelica en önskan om att kunna ge en bit av det yogan gett henne till sina elever. Hon vill hjälpa sina elever att lära sig lyssna på sina kroppar och sitt sinne och praktisera därefter. Genom att vara utbildad inom multi style hoppas hon kunna hjälpa sina elever att hitta de komponenter av yoga som passar dem.

bottom of page